Coupon Code: 11341 ENGLISH | 简体中文 | 繁體中文
Traffic Convenient transportation to bring you a better stay experience
booking

Business zone: White market (白市驿)
Area: jiulongpoqu (九龙坡区)
Address: Beity Tourism Resort, Nongke Rd,Bai shi yi (Baishiyi Zhen, Gaofengsi Cun, Nongke Dadao) Jiulongpo District Chongqing 401329 China
酒店地址: 重庆市 · 重庆 · 九龙坡区 · 白市驿高峰寺农科大道贝迪颐园